UDSTILLINGSPROGRAM 2015


29. marts -12. april
 
Påskeudstilling

Der vises værker af 18 kunstnere indenfor maleri, skulptur og kunsthåndværk:

Elisabeth Asli, Rikke Barlebo, Lisbeth G. Fast, Anders Villadsen, Lambert Mortensen, Margrethe Christensen, Sidsel Brix, Snekke Kristensen, Marianne Rying, Christa Julin, Jette Abildgård, Poul Esting, Laura Larsen, Peter V. Nielsen, Nete Bente Pedersen, Else Oltmann, Marianne Schultz og Ida Marie Lebech Jørgensen.

19. april - 7. juni
Kulør på Nordjylland - Frederikshavn Kommune

I udstillingsrækken »De sætter kulør på Nordjylland« er vi nu nået til Frederikshavn Kommunes kunstnere. Der vises nutidskunst af udvalgte nulevende kunstnere fra kommunen.

Alle viser forskellige genrer indenfor malerkunsten:
Kirsten Brøndum, Lone Stig, Ulla Becker, Steen Karlsen, Jørgen Agerbæk, Lene Palm Larsen, Anne Marie Johansen, Asger Pedersen og Agnete Brittasius, keramisk skulptur.  14. juni - 2. aug.
Omform - Gitte Winther

Udstillingen består dels af det interaktive udstillingsprojekt »Omform«, dels af Gitte Winthers øvrige kunstneriske værker indenfor maleri, papirarbejder og keramik.  Fokus i hendes arbejde ligger i det flydende og bevægelige udtryk kontra det konkrete.  

Udstillingsprojektet »Omform«
Udstillingen er et interaktivt udstillingsprojekt. Et abstrakt landskab – hvor udstillingsgæsterne selv kan vælge hvilken grad af kontakt der ønskes med kunstværket. Vil du stå på det eller bare gå imellem de bemalede podier og forme på gulvet? I en anden del  opfordres gæsterne til selv at skabe nye konstellationer og billeder ved at bruge Gitte Winthers abstrakt bemalede træplader. Disse kan flyttes rundt, således at der hele tiden kan opstå nye abstrakte kompositioner. Herved sættes der fokus på, hvordan det abstrakte påvirker os. 

1. sal
Peter Møller, maleri og Jan Agerbo, skulptur.

Kældergalleriet
Anne Østergaard, akvareller.

9. aug. - 27. sept
Et grænseland

Mødet mellem kunst og arkitektur»Et grænseland« er en udstilling med nationale og internationale kunstnere der, på tværs af fagene, prøver at udforske grænsefladen mellem kunst og arkitektur. 
Udstillingen skal lægge op til diskussion og dialog blandt de besøgende gæster og stille spørgsmålet: »Hvornår er noget kunst og hvornår er det arkitektur? Hvis man overhovedet kan eller skal skelne imellem de to begreber!? Er det eventuelt et langt mere nuanceret billede af virkeligheden og samtiden man får, hvis man kombinerer de to fag«.

Deltagende arkitekter og kunstnere: 
Alexandra Madirazza, Karianne Halse, Allan Bech, Søren Duvald, Pétur Örn, Clay Ketter og Kirsty Badenoch.

1. sal
’Parenteser’

Vibeke Nørgaard Rønsbo.
En fascination af fysiske og digitale spor af levet liv er afsættet for udstillingens værker, der som åbne visuelle parenteser søger at kommentere vores samtid. Her leges med skrot, der forvandles til abstraktioner over metropolen, som også langt hen ad vejen er inspirationen for malerierne. Gamle tuber støbt i bronze besjæles og synes at gå i dialog med hinanden og mime relationelle spil. Kældergallriet
Ingrid Duch, billedkunst.


4. okt. - 8. nov.
KONOS

Konos er en sammenslutning af kunstnere fra København, Odsherred og Møn. Sammenslutningen er dannet med ønsket om at modvirke den udvikling, der har skabt en polarisering mellem kulturen på landet og kulturen i byen. Sammenslutningens medlemmer arbejder ud fra en seriøs kunstnerisk holdning der kommer til udtryk i værker, der tager afsæt i almene menneskelige grundvilkår – nogle gange med en humoristisk tilgang.

Inge Reusch, Karen Serena, Gurli Gottlieb, Lene Elsner, Knud Ahrenskou, Ole Olesen, Erik Pedersen og Poul Erik Nielsen.

Kældergalleriet
Line Holtegaard, billedkunstner.

15. nov. - 20. dec.
Set fra oven

Dronninglund Kunstcenter  har i samarbejde med 4 kunstnere, Hjördis Haack, Laila Westergaard, Bjarke Regn Svendsen og Steffen Tast med rod i Kunstnersammenslutningen »Den Gyldne«, ønsket at arrangere en nordisk udstilling. Kunstnerne er valgt ud fra, at de - med hver deres udtryk, kan udgøre en facet, der tilsammen bliver en diamant - som tilsammen udtrykker, hvad vi kan opfatte som »Det nordiske«. 
Titlen: SET FRA OVEN - udtrykker hvordan de nordligere beliggende lande kikker ned til os - og viser samtidigt, at man har det store overblik - fremfor småligheden.

Steffen Tast, Hjördis Haack, Laila Vestergaard, Bjarke Regn Svendsen, Geir M. Brungot, Maja Ingerslev, Niels Viga Hausken, Eva Öhrling, Britt Smelvær, Kristina Kvalvik, Hans Pauli Olsen, Pontus Kjerman og Tina H Pedersen.

  
1. sal

1. sal

Kældergalleriet 
1. sal 


Kældergalleriet